Aloitussivulle     eLearning     DidaNet Moodleen     DidaNet aineistot     Kouluttajille     Yhteystiedot    

DidaNet aineistot

DidaNet aineistot on laadittu ensisijaisesti verkko-opiskelun tarpeisiin. Ne soveltuvat hyvin sekä täysin itsenäiseen verkko-opiskeluun että perinteisen kontaktiopetuksen materiaalipankiksi. Pankista on helppo poimia aineistoa esimerkiksi luentomateriaaliksi, harjoitustehtäviksi ja oheislukemistoiksi.

Valmiit kurssikokonaisuudet on laadittu Moodle oppimisympäristöön. Muidenkin ympäristöjen käyttäminen on luonnollisesti mahdollista, se vain vaatii jonkin verran sovitustyötä. Oppimisen kohteesta riippuen myös kursseihin sisältyvien erilaisten aineistojen käytön painotus vaihtelee. Yleisesti ottaen DidaNet aineisto sisältää tutut oppimisen ja opettamisen elementit:
  • luennot
  • oheislukemistot
  • harjoitukset
  • keskustelut
  • tehtävät
  • jne.
Kaikkia kurssiaineistoja voidaan helposti muokata ja niiden painotusta vaihdella opiskelijaryhmän, opintojen ohjaajan, käytettävissä olevien resurssien ja muiden kurssin sisältöön vaikuttavien tekijöiden tarpeiden ja halujen mukaan.

© Hannu Mattila, muokattu viimeksi 05.01.2008 - Sivujen ulkoasu Emilia Mattila - Valid HTML 4.01 Strict