Aloitussivulle     eLearning     DidaNet Moodleen     DidaNet aineistot     Kouluttajille     Yhteystiedot    


Opiskelua itsenäisesti verkossa vai perinteisenä luokkaopetuksena

Nettimateriaali osana verkko-opetusaineistoa

Netissä olevaa, käsiteltävän aiheen asiantuntijan laatimaa aineistoa voidaan, ja tuleekin, käyttää oleellisena osana opiskelijalle tarjottavaa oppimateriaalia. Hyvä asiantuntijan laatima aineisto soveltuu mainiosti opiskelijan luettavaksi - joskus varsinaisena opiskelumateriaalina, toisinaan opittavia asioita taustoittavana ja joskus muuten vain oheislukemistona.

Tällaisella aineistolla on vahvuuksia:
  • Se on aina ajan tasalla (riippuu sivustosta ja tekijästä)
  • Se on asiantuntijan laatimaa
Suoraan verkosta linkitetty, "vierailla sivuilla" olevan aineiston heikkouksia puolestaan ovat:
  • Linkit vanhenevat. Aineiston omistaja ja tuottaja voi milloin tahansa siirtää aineiston uuteen uuteen osoitteeseen. Linkitys vanhenee ja aineisto jää opiskelijan saavuttamattomiin.
Opetus verkossa vai luokassa?

Verkko-opetus ja -opiskelu nähdään usein perinteisen kontaktiopetuksen vastakohtana ja vaihtoehtona. Kenties se sitä onkin, mutta kokonaiskuva ei suinkaan ole mustavalkoinen. Verkko on nykyisin nähtävä liitutaulun ja piirtoheittimen kaltaisena yhtenä opetuksen apuvälineenä muiden joukossa. Sen osuus kokonaisuudesta vain vaihtelee.

Aika harvoin on tarkoituksenmukaista järjestää "puhdasta" verkkokurssia niin, että kontaktiopetus tai yleensä yhteiset tapaamiset jäisivät kurssilta kokonaan pois. Toisaalta tietotekniikka ja -verkko lienevät oleellinen ja välttämätön osa nykyisin myös perinteisessä luokkaopetuksessa.

Nykypäivän koulutustyössä oleellinen osa on siten joka tapauksessa tietotekniikka ja verkossa oleva oppimateriaali. Niiden käyttöaste vaihtelee toteutustavasta ja toteuttajasta riippuen.

Verkkoaineiston käyttö kontaktiopetuksessa

Vaikka kurssi suunnitellaan toteutettavaksi ja toteutetaan perinteisenä kontaktiopetuksena, on verkossa olevalla kurssiaineistolla monesti käyttöä. Verkkokurssi toimii materiaalipankkina, jossa luennot ovat ajantasaisina kaiken aikaa saatavilla. Siellä on helposti saatavissa kurssiin liittyvää oheismateriaalia. Yllättävissä sairaus- tai muissa poikkeustilanteissa on helppo tarjota opiskelijoille harjoituksia tai muuta sijaismateriaalia opiskeltavaksi jne.

Verkkokurssin aineisto ei suinkaan kilpaile kontaktiopetuksen kanssa. Se täydentää sitä.
Verkkoaineisto "erityisryhmien" opetuksessa

Verkossa saatavilla oleva koulutusmateriaali on usein helposti muokattavissa myös erityisryhmiä palvelevaksi. Verkkokurssilla voidaan helpommin hoitaa monet tarvittavat erityisjärjestelyt, kun opiskelijoina on esimerkiksi liikuntaesteisiä, kuuroja, vieraskielisiä, tai muuten tulkkausta tarvitsevia opiskelijoita.

© Hannu Mattila, muokattu viimeksi 10.01.2008 - Sivujen ulkoasu Emilia Mattila - Valid HTML 4.01 Strict