Aloitussivulle     eLearning     DidaNet Moodleen     DidaNet aineistot     Kouluttajille     Yhteystiedot    

Opettajille

Didanetin toiminta-ajatus

Didanetin perusta on muutamien koulutusorganisaatioiden ja verkko-opetukseen paneutuneen mikroyrityksen yhteistyössä. Yritystoiminnan, tietotekniikan ja aikuiskoulutuksen osaaminen ovat olleet ne tukijalat, joille toiminta on rakentunut. Nyt perusta on kunnossa ja toiminta-aluetta on mahdollista laajentaa.

Didanetin toiminta-ajatus: DidaNet on täyden palvelun toimija verkko-opetuksen alalla. Se tuottaa ja tarjoaa verkko-opiskeluun soveltuvaa eri alojen koulutusaineistoa, kurssien ohjauspalveluita ja verkko-opiskelussa tarvittavan teknisen ympäristön.

Toiminnan laajentaminen

Didanet tuottaa ja tarjoaa eri alojen koulutusaineistoa. Tällä hetkellä tarjolla on yritystoimintaa ja yrittäjyyttä käsittelevää kurssiaineistoa. Meneillään olevassa uudessa kehitysvaiheessa aineistoa laajennetaan kokonaan uusia alueita kattavaksi.

Didanet ympäristöön soveltuvia verkkokursseja voi mainiosti olla sekä eri ammattiaineiden että yleissivistävien aineiden opetusohjelmissa. Tyypillisiä verkko-opetuksessa toteutettavia kursseja ovat esimerkiksi
 • matematiikka
 • kielet; sekä vieraat että oma
 • tietotekniikka eri osa-alueineen
 • historia, maantiede jne.
 • ammattiopetuksen teoria-osuudet
 • jne.
Uusien aihealueiden mahdollisuuksia on hyvä tarkastella täysin ennakkoluulottomasti. Verkko-opetukseen soveltuvat kaikki tieto- ja teoriapohjaiset aiheet. Erityisiä kädentaitoja ja -harjaannuttamista edellyttäviä aiheita ei verkossa voitane käsitellä. Perävaunullisen rekan peruuttaminen lienee opittava muualla :-)

Uusia (verkko-) materiaaleja ja opetuksen ammattilaisia

Uusille alueille laajentuminen merkitsee uusien osaajien mukaan tulemista - ennakkoluulottomasti miltä aihealueelta tahansa.

Muutamia keskeisiä kysymyksiä:
 • Onko sinulla verkko-opintoihin soveltuvaa aineistoa, jonka olet tuottanut tai muuten omaat siihen tekijänoikeudet?
 • Haluatko ansaita sillä?
 • Haluatko korvausta vastaan tarjota aineistoa myös muiden opettajien ja organisaatioiden käyttöön?
 • Haluatko toimia oman osaamisalueesi opintojen ohjaajana?
Jos mielikuvasi edellä oleviin kysymyksiin on edes joiltakin osin positiivinen, ota yhteyttä. Keskustellaan näkemyksistämme ja yhteistyömahdollisuuksista. Didanet saattaa olla se valmis ympäristö, jossa helposti pääset toteuttamaan verkko-opetusajatuksiasi. Astu laivaan!

Lisäaineistoa yritysmateriaaleihin

Nykyisiin, yritystoiminnan koulutuksiin, olisi muutamien osaamisalueiden aineistot tervetulleita. Nyt olemassa olevaa aineistoa syvemmälle meneville oppimateriaaleille ja opintojen ohjauksille voisi olla käyttöä mm. seuraavilla osa-alueilla
 • markkinointi
 • asiakaspalvelu
 • logistiikka ja valmistus
 • tuotekehitys
 • johtaminen ja henkilöstöhallinto
Jos sinulla on aineistot ja haluat toimia kursseilla ohjaajana, ota yhteyttä. Tutkitaan yhteistyömahdollisuuksia.© Hannu Mattila, muokattu viimeksi 05.01.2008 - Sivujen ulkoasu Emilia Mattila - Valid HTML 4.01 Strict