Aloitussivulle     eLearning     DidaNet Moodleen     DidaNet aineistot     Kouluttajille     Yhteystiedot    Yrittäjyyttä osaavana ammatinharjoittajana

Kohderyhmä

Kurssin viitteellinen kohderyhmä on ammatillisessa koulutuksessa olevat tai sellaisesta valmistuneet opiskelijat, joille oman ammatin harjoittaminen itsenäisenä yrittäjänä on potentiaalinen vaihtoehto toimeentulon hankkimiseksi. Kurssi soveltuu laajasti ammattioppilaitosten koulutustarjottimille katettavaksi.

Johtoajatus

Kurssin rakenne on hyvin käytännön läheinen. Yritystoimintaan  liittyvät kansantaloudelliset ja muut sen kaltaiset  teoreettiset pohdiskelut on sisällytetty muihin koulutuskokonaisuuksiin.

Johtavana ajatuksena on oman yritystoiminnan pienimuotoisuus. Monissa tapauksissa yrittäjä voi toimia ammatinharjoittajana. Siksi tämän kurssin  ulkopuolelle on jätetty esimerkiksi kaikki työntekijän palkkaamista ja työnantajavelvoitteita koskevat seikat. Myös yritystoimintaan tehtävät investoinnit käsitetään suhteellisen vähäisiksi. Yrityksen rahoituskysymykset hahmotetaan mieluumminkin  tuhansien kuin miljoonien eurojen tasolla.

Tavoitteena on antaa ammattilaiselle työsuhteen ja palkkatyön vaihtoehdoksi valmiudet toimia omassa yrityksessä ja hankkia toimeentulo itsenäisenä yrittäjänä.

Kurssilla käsiteltävät aiheet

Kurssi on jaettu  pieniin asiakokonaisuuksiin, joihin yleensä liittyy asiaa käsittelevä harjoitustehtävä. Harjoitusten tuloksena syntyy oman yrityksen  liiketoimintasuunnitelma.

Aiheet käsitellään loogisina kokonaisuuksina siinä järjestyksessä, missä ne käytännössä yrityksen perustajalle pohdittavaksi yleensä tulevat. Kurssilla käsiteltävät asiakokonaisuudet ovat:
 • Yrittäjänä vai työsuhteessa?
  • oman yrittämisen ja työsuhteen erojen pohdiskelu
  • itsenäisen yrittäjän velvollisuudet
  • oman yritysidean arviointi
 • Oman yritystoiminnan hahmottelu
  • oman yritystoiminnan aloittamisen vaihtoehdoista
  • toiminta-ajatuksen ja liikeidean hahmottelu
 • Tukea  omaa yritystoimintaa suunnitteleville
  • julkishallinnon tarjoamat tukiorganisaatiot
  • muut aloittamista avustavat organisaatiot
  • yrityksen perustajan oppaat
  • starttiraha
 • Pääoman sitoutuminen ja siihen vaikuttaminen
  • alkupääoman tarpeen laskeminen
 • Ratkaisuja rahoitusongelmiin
  • Mistä rahaa ja millä ehdoin?
 • Lainan hoito-, korko- ja vakuussuunnittelu
  • korkojen ja lainanhoitomenojen vaikutus katetarpeisiin ja yrityksen kannattavuuteen
  • vakuuksien käytön suunnittelu
 • Käytännön perustamistoimet
  • katsaus yritysmuotoihin ja yritysmuodon valinta
  • tarvittavat ilmoitukset ja muut perustamistoimet
 • Kustannuslaskenta ja kannattava hinnoittelu
  • yritystoiminnan kannattavuuteen vaikuttavat tekijät
  • tuotteiden oikean hinnan määrittely
 • Pienyrityksen arvonlisäveroasiat
  • arvonlisäveron perusteet
  • alv-asioiden käytännön hoitaminen
 • Yritystulot ja verotus
  • pienyrityksen veroasiat 
  • ennakkoperintärekisteri ja sen merkitys
  • tulon nostaminen yrityksestä
 • Vakuutukset ja sosiaaliturva
  • YEL-asioiden hoitaminen
  • riskinhallinta, vahinko- ja vastuuvakuutukset
  • työttömyys- ja muu sosiaaliturva
 • Keskeinen oikeustieto
  • keskeinen sopimusoikeus
  • yrityksen velkasuhteet
  • saatavan periminen
 • Taloushallinto ja toimistotekniikka
  • taloushallinnon järjestäminen
  • tositteiden käsittely
  • keskeinen toimisto-ja tietotekniikka
 • Markkinointi
  • ammatinharjoittajan markkinoinnin käytännön toteutus
  • asiakaspalvelu ja myyntityö
 • Liiketoimintasuunnitelman kokoaminen. Suunnitelman käyttökohteet ja -tarpeet mm.
  • oma liiketoiminta
  • rahoittajat
  • muut sidosryhmät
  • kurssin näyttöaineisto
Kurssin laajuus

Kukin kurssin osa vastaa  "nimellislaajuudeltaan" noin yhden päivän mittaista työrupeamaa. On toki huomattava, että tämä mittanauha on erittäin venyvä ja vanuva!

Ajatuksena on kuitenkin, että normaalioloissa kurssi vastaisi noin kolmen viikon työskentelyä. Se voidaan viedä läpi nopeamminkin, mutta toisaalta tunnollinen opiskelija käyttää oman yritystoimintansa suunnitteluun aikaresurssejaan huomattavasti enemmänkin, moninkertaisen määrän.

Tietojen täydentäminen

Yrittäjyyttä osaavana ammatinharjoittajana -kurssilla käsitellään omassa pienyrityksessään toimeentulon hankkivan yrittäjän hallittavat asiat tiivistetysti ja käytännönläheisesti. Monissa tapauksissa tällainen peruspaketti ei kuitenkaan ole riittävä, tai olisi ainakin suotavaa, että yrittäjällä olisi joistakin asioista tämän kurssin antia syvällisemmät tiedot.

Luonteva etenemistapa yrittäjyystietojen syventämiseksi on Alkaisinko yrittäjäksi -kurssi. Se rakentuu joustavasti tämän, nyt esillä olevan kurssin muodostaman ytimen ympärille.

© Hannu Mattila, muokattu viimeksi 05.01.2008 - Sivujen ulkoasu Emilia Mattila - Valid HTML 4.01 Strict