Aloitussivulle     eLearning     DidaNet Moodleen     DidaNet aineistot     Kouluttajille     Yhteystiedot    Yrityselämän oikeustieto

Yrityselämän oikeustieto -osassa käsitellään yrityselämän keskeinen juridinen säännöstö.

Kurssimateriaali on suunnattu omaa yritystoimintaa harjoittaville tai siihen aikoville yrittäjille ja yrityselämän erilaisissa hallintotehtävissä toimiville sekä kaupan ja hallinnon opiskelijoille.

Kurssilla perehdytään yrityselämän keskeisiin oikeudellisiin kysymyksiin siinä laajuudessa kuin käytännön yrittäjältä tai liike-elämässä toimivalta yleensä odotetaan. Muutamin laajennuksin kurssi kattaa myös kaupan ja hallinnon opiskelijoilta vaadittavat oikeusopin opinnot.

Opittavia asioita otsikkotasolla ovat esimerkiksi:

Yritysoikeuden perusteita
 • Suomen oikeuden peruskäsitteitä
 • Yrityksen edustaminen
 • Sopimuksen tekeminen
 • Elinkeinon harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti
Yritys- ja yhtiömuodot

Yritysmuotoja käsitellään myös muiden yritystoiminnan  kurssien yhteydessä. Tässä yhteydessä niihin kuitenkin syvennytään perusteellisemmin ja käsittelyyn otetaan myös harvemmin eteen tulevia tilanteita. Esimerkkinä tällaisesta olkoon yritystoiminnan laajentaminen ja uusien osakkaiden mukaan tulo yrityksen toimintaan. Käsittelyssä ovat kaikki suomalaiset yritysmuodot:

 • Yksityisliike
 • Avoin- ja kommandiittiyhtiö
 • Osakeyhtiö
 • Osuuskunta
Yrityksen perustaminen
 • Yritysmuodon valintaan vaikuttavat tekijät
 • Perustamisen käytännön toimet
 • Työsuhde vai itsenäistä yritystoimintaa?
Rahoitus ja taloushallinto
 • Yrityksen velkasuhteet; velat ja saatavat
 • Velan vakuudet; erilaiset mahdollisuudet ja järjestelyt
Saatavien periminen ja täytäntöönpano
 • Saatavan perintä, ulosotto ja konkurssi
Yksilö, yritys ja yhteiskunta
 • Työsuhteen keskeiset säännöt
 • Yrityksen henkilöstökysymykset
 • Kuluttajansuojasäännöstö
 • Yritysten keskinäisen kilpailun säätely
 • Kauppa- ja palvelusopimukset
Muuta keskeistä säännöstöä
 • Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus
 • YEL ja muu yrittäjän sosiaaliturva
Kurssin laajuus tällaisenaan on käytettävissä olevista resursseista riippuen n. 3-6 ov.

© Hannu Mattila, muokattu viimeksi 05.01.2008 - Sivujen ulkoasu Emilia Mattila - Valid HTML 4.01 Strict