Aloitussivulle     eLearning     DidaNet Moodleen     DidaNet aineistot     Kouluttajille     Yhteystiedot    Johdatus materiaalitoimintoihin

Johdatus materiaalitoimintoihin herättelee opiskelijan huomaamaan logistiikkatoimintojen merkityksen osana yrityksen toimintojen kokonaisuutta. Asioita tarkastellaan yrityksen taloudenhoidon näkökulmasta.

Luennot ja oheislukemistot otsikkotasolla ovat:
  • Materiaalitoiminnoista yleensä
  • Ostotoiminnot
  • Varastointi ja kuljetukset
  • Myyntitoiminnot
  • Johdatus ulkomaankaupan tekniikkaan
  • Johdatus osto- ja myyntitoimintojen taloushallintoon
Laajuudeltaan kurssi on 1-2 ov. Tarpeen mukaan kurssiin on helppo liittää useita yrityksen taloushallintoon liittyviä muitakin osa-alueita.
© Hannu Mattila, muokattu viimeksi 05.01.2008 - Sivujen ulkoasu Emilia Mattila - Valid HTML 4.01 Strict