Aloitussivulle     eLearning     DidaNet Moodleen     DidaNet aineistot     Kouluttajille     Yhteystiedot    Kustannuslaskenta ja kannattava hinnoittelu

Kustannuslaskenta ja kannattava hinnoittelu -osan tavoitteena on oppia ymmärtämään yrityksen kannattavuuteen vaikuttavat tekijät.

Kaikkineen aineisto sisältää seuraavia aiheita:
 • Kannattavuuden kokonaiskuva
  • tuotot ja erilaiset kustannukset
 • Katetuottolaskennan perusteet
 • Tuloksen tekijät
  • eri muuttujien vaikutus lopulliseen katteeseen
 • Katetuotto, hinnoittelukerroin ja arvonlisävero
 • Budjetointi
 • Kannattavuuden perustat
 • Suoritekohtaiset kustannukset
 • Investointilaskelmat
Aineisto perehdyttää opiskelijan katetuottolaskentaan luentojen ja runsaiden harjoitusten avulla. Aineisto soveltuu mainiosti perinteiseen kontaktiopiskeluun ja ohjattuun etäopiskeluun.

Aineisto sisältää myös harjoitusten mallivastaukset. Siten se soveltuu hyvin myös melko itsenäiseen verkko-opiskeluun.

© Hannu Mattila, muokattu viimeksi 05.01.2008 - Sivujen ulkoasu Emilia Mattila - Valid HTML 4.01 Strict