Aloitussivulle     eLearning     DidaNet Moodleen     DidaNet aineistot     Kouluttajille     Yhteystiedot    Yritystoiminta

Kohderyhmä

Kurssin kohderyhmänä ovat liiketalouden opiskelijat, jotka myöhemmin sijoittuvat tehtäviin, joissa odotetaan yleistä liiketaloudellista tietämystä ja osaamista.

Kurssikokonaisuus sisältää yritystoiminnan keskeiset osat. Se soveltuu sekä täysin itsenäiseen verkko-opiskeluun että ohjatun opiskelun luento- ja tukiaineistoksi.

Yleiskatsaus kurssin aiheisiin

Luennoissa ja oheislukemistossa tutustutaan yrityksen toimintaympäristöön, sidosryhmiin ja niiden huomioon ottamiseen sekä perehdytään keskeisiin yritystalouden termeihin. Opitaan tarkastelemaan asioita yrittäjän ja yrityksen näkökulmasta.

Yleissivistävää tietoa liiketalouden opiskelijalle ja käytännön tietoa omaa yritystoimintaa aloittavalle. Otsikkotasolla kurssirunko sisältää seuraavia otsikoita ja aiheita:
 • Yrittäjyys ja yritystoiminta
  • yritystoiminnan perusteet ja merkitys yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta
  • yrityksen toimintaprosessi
  • yrityksen toimintaympäristö
  • yritystoiminnan keskeiset tunnusluvut
  • kilpailu ja yritysten yhteistyö
 • Sidosryhmät ja toiminta sidosryhmäympäristössä
  • sidosryhmät ja eri sidosryhmien merkitys
  • sidosryhmiä koskevat kauppatavat ja säädökset
  • elinkeinon harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti
 • Yritysmuodot ja yrityksen perustaminen
  • erilaiset yritysmuodot
  • yritysmuodon valinta
  • yrityksen perustamistoimet
 • Yrityksen rahoitus
  • pääoman ja rahoituksen perusteet
  • pääoman sitoutuminen
  • sitoutumiseen vaikuttaminen
  • yrityksen rahoitusmarkkinat
  • vakuussuunnittelu
 • Yrityssuunnittelun perusteita
  • yritysidea ja toiminta-ajatus
  • liikeidea; osien yhteensopivuus ja kuvaaminen
  • yrityksen ja toimintaympäristön analysointi
  • SWOT analyysi
  • toimintasuunnitelmat ja budjetit
 • Yritysverotus ja arvonlisävero
  • yritysverotuksen perusteet
  • arvonlisävero
 • Materiaalitoiminnot
  • osto- ja myyntitoiminnot
  • varastointiin liittyvät menetelmät ja tunnusluvut
  • materiaalitoimintojen taloushallinto
 • Riskinhallinta ja vakuutukset
  • yritystoiminnan riskit
  • riskinhallinnan menetelmät
  • vakuutustoiminta
 • Johdatus markkinointiajatteluun
  • markkinoinnin tarkoitus ja perusteet
  • asiakkaiden segmentointi
  • markkinoinnin keskeiset kilpailukeinot
 • Ulkomaankaupan perusteita
  • kansainvälistymisen syitä ja perusteita
  • ulkomaankaupan tekniikkaa
  • ulkomaankaupan riskit ja riskinhallinta
  • tullit ja tullaustekniikka
 • Yrityksen johtaminen
  • henkilöstöhallinnon sisältö ja perusteet
  • organisointi ja johtaminen
  • yhteistoiminta ja työyhteisön kehittäminen
 • Yrittäjyyden erilaiset ilmentymät
  • yrittäjyys ja yrittäjänä toimiminen
  • yrittäjän ominaisuudet
  • yritystoiminnan tunnusmerkit
  • sisäinen yrittäjyys
Kurssin laajuus

Kuten verkko-opinnoissa yleensäkin, on tämänkin kurssin laajuus joustavasti sovitettavissa käytettävissä oleviin aika- ja muihin resursseihin. Opetushallitushallitus on määritellyt Liiketalouden perustutkinnon perusteet. Siinä yritystoiminnan kurssin laajuus on 4 ov. Tämä kurssi kattaa ja joiltakin osin ylittää OPH:n määrittelemät perusteet.  Tavanomainen laajuus kurssille voisi siten olla 4 - 6 ov.

Yhteenveto

Kuten edellä olevasta luettelosta käy ilmi, kurssi tarkastelee yritystoimintaa varsin laaja-alaisesti. Sen tarkoituksena onkin luoda kokonaiskuva yritystoiminnasta yleensä, ei niinkään valmentaa opiskelijaa omassa yrityksessä toimimiseen ja sen käytännön asioiden hoitamiseen. Oman yrityksen perustamiseen ja sen toimintojen hoitamiseen valmentavia koulutuskokonaisuuksia ovat Yrittäjyyttä osaavana ammatinharjoittajana ja laajempi Alkaisinko yrittäjäksi. Kannattaa tutustua!

© Hannu Mattila, muokattu viimeksi 23.01.2008 - Sivujen ulkoasu Emilia Mattila - Valid HTML 4.01 Strict