Aloitussivulle     eLearning     DidaNet Moodleen     DidaNet aineistot     Kouluttajille     Yhteystiedot    Alkaisinko yrittäjäksi

Kurssin kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat ammatti- ja koulutusalasta riippumatta henkilöt, jotka ovat perustamassa tai vakavasti suunnittelevat oman yrityksen perustamista. Ovat tai tulevat olemaan käytännön yrittäjinä.

Liiketaloudellisen koulutuksen ja tutkintojen lisäksi tämä paketti soveltuu liitettäväksi kaikkiin ammatillisiin opintoihin. Näiden lisäksi sitä voidaan mainiosti käyttää erilaisten yrittäjäkurssien oppimateriaalina.

Sisältö otsikkotasolla

Käsiteltäviä aiheita ovat Yrittäjyyttä osaavana ammatinharjoittajana -kurssin aiheet laajemmin ja syvällisemmin käsiteltynä. Näiden aiheiden lisäksi kurssin aiheita ovat:
 • sidosryhmät yrityksen johdon ja markkinoinnin näkökulmasta
 • yrityssuunnittelun perusteet
 • yrityksen talouden suunnittelu; erilaiset budjetit
 • suomalaiset yritysmuodot, yritysmuodon valinta, yrityksen perustaminen
 • pääomatulo ja ansiotulo verotuksessa
 • yritysverotus ja verotuksen joustomahdollisuudet
 • veroilmoitus eri yritysmuodoissa
 • keskeiset yritystoiminnan tunnusluvut
 • tilinpäätöksen ja verotuksen suunnittelun perusteita
 • yrityksen rahoitus; rahoitustarpeet ja niihin vaikuttaminen, erilaiset rahan lähteet, rahoituksen kustannukset ja riskit
 • vakuussuunnittelu
 • riskinhallinta
 • käytännön logistiikkakysymyksiä
 • yritysjuridiikan keskeiset osat; täydennystä ammatinharjoittajan tietoihin
 • yritysten yhteistyö
 • markkinoinnin peruskäsitteitä

Kurssin laajuus ja kattavuus

Tämän kurssin laajuus on joustavasti sovitettavissa käytettävissä oleviin resursseihin. Miniminä voidaan kuitenkin pitää noin 6 viikon opintorupeamaa. Jos käytettävissä on 12 viikkoa, voidaan kurssiin sisältyvät asiat käsitellä jo melko perusteellisesti ja luoda kurssilaisille kohtuullisen hyvät valmiudet pienen yrityksen toiminnan johtamiseen.

On kuitenkin huomattava, että esimerkiksi yrityksen taloushallinto voidaan tässä ajassa käsitellä vain pintapuolisesti. Samoin henkilöstöhallinnon ja johtamisen erityiskysymykset jäävät vielä tämän kokonaisuuden ulkopuolelle. Näitä tietoja ja taitoja voi kartuttaa muilla DidaNetin kursseilla.

© Hannu Mattila, muokattu viimeksi 05.01.2008 - Sivujen ulkoasu Emilia Mattila - Valid HTML 4.01 Strict