Aloitussivulle     eLearning     DidaNet Moodleen     DidaNet aineistot     Kouluttajille     Yhteystiedot    


Palkkahallinnon peruskurssi

Palkkahallinnon peruskurssi on laajahko kokonaisuus, joka luo hyvän perustan yrityksen palkkahallinnon tehtävissä toimimiseen. Käytännön tehtäviin valmentamisen lisäksi kurssi soveltuu sekä kaupallisten oppilaitosten opiskeluohjelmaan että esimerkiksi taloushallinnon ammattitutkintoon valmentavien opintojen osaksi.

Luentojen lisäksi aineisto sisältää oheislukemistot, harjoitukset ja useissa tapauksissa myös harjoitusten mallivastaukset. Palkkahallintoa käsittelevä säännöstö on kuitenkin kaiken aikaa muuttuvaa. Siksi aineistoon sisältyvät luennot ja erityisesti tehtävien mallivastaukset on tapaus tapaukselta aina uudelleen tarkistettava ja päivitettävä.

Koulutus valmentaa hoitamaan itsenäisesti pienen yrityksen palkkahallinnon ja toimimaan suuren yrityksen palkkahallinnon erilaisissa tehtävissä. Kurssilla asiat käsitellään yleisellä tasolla niin, että alakohtaisia työehtosopimuksia tai vastaavia säännöstöjä otetaan yleensä esiin vain poikkeustapauksissa.

Otsikkotasolla esitettynä käsitellään palkkahallinnon peruskurssilla seuraavat aiheet:
 • Työsuhteeseen liittyviä säännöksiä
  • työsuhteisiin liittyvä keskeinen lainsäädäntö
  • työehtosopimukset ja niiden merkitys
 • Palkkahallinnon tehtävät ja kokonaisuus
 • Palkkalajit ja palkkojen laskeminen
 • Palkoista tehtävät vähennykset ja pidätykset
 • Luontoisedut ja verovapaat henkilöstöedut
 • Matkakustannukset ja muut kulukorvaukset
 • Työaika ja ylityölaskenta
 • Vuosilomalaskenta
 • Muita poissaoloajan palkkahallinnon tehtäviä
 • palkka.fi ja muita ulkopuolisia palveluja
 • palkkakirjanpito, raportit ja ilmoitukset
Aineistokokonaisuus kattaa palkkahallinnon peruskurssin tarpeet ja muodostaa sellaisenaan tietyn oppimiskokonaisuuden. Osa aineistosta on helposti yhdistettävissä myös muiden kurssien oppimateriaalin täydennykseksi.

Laajuudeltaan kurssi on n. 6 ov.

© Hannu Mattila, muokattu viimeksi 05.01.2008 - Sivujen ulkoasu Emilia Mattila - Valid HTML 4.01 Strict