Aloitussivulle     eLearning     DidaNet Moodleen     DidaNet aineistot     Kouluttajille     Yhteystiedot    


eLearning

Verkko-opiskelulla tarkoitetaan
 • tietoverkkojen välityksellä tapahtuvaa opetusta, jossa opettaja ja opiskelija voivat yhdessä
  • keskustella
  • kysyä kysymyksiä
  • ratkoa ongelmia
  • tuottaa tietoa
  • jakaa materiaaleja
  • hoita hallinnollisia asioita.
 • pelkät sähköpostilistat, luentomateriaalien jako tai hallinnollisten asioiden ilmoitukset verkkosivuilla eivät täytä verkko-opiskelun tunnus- merkkejä

Mitä verkko-opetuksen tarjoaminen vaatii?

Oppimisympäristö tuottajan näkökulmasta Oppimateriaali eri muodoissaan on oltava verkossa saatavilla. Aineistojen lisäksi tarvitaan mm.
 • verkossa olevat palvelimet ja palvelinohjelmistot
 • oppimisalusta
 • tietoliikenneyhteydet
 • varmistukset
 • aineiston ylläpitojärjestelmä
Verkko-opiskelussa opiskelijaa ei saa jättää yksin! Opintojen ohjaukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Mitä verkko-opiskelu edellyttää?

    Oppimisympäristö opiskelijan näkökulmasta

Opiskelijan käytettävissä tulee olla
 • Internetin käyttömahdollisuus (tietokone, selain ja tietoliikenneyhteys)
 • tekstinkäsittely- ja mielellään myös taulukkolaskentaohjelma harjoitusten tekemiseen ja palautteen antamiseen
 • PowerPoint-esitysten katselun mahdollistava ohjelmisto, esimerkiksi joku seuraavista:
  • Microsoft Officeen sisältyvä Power Point
  • OpenOfficen Esitys (veloituksetta verkosta)
  • PPviewer (veloituksetta verkosta)
 • Acrobat Reader-ohjelma (verkosta ilmaiseksi)

VERKKO-OPISKELUN ETUJA

"On halvempaa, nopeampaa ja turvallisempaa siirtää 80 kiloa tietoa, kuin 80 kiloa opiskelija ja opintojen ohjaajaa!"
 • vapaus opiskeluajan ja -paikan suhteen, ei lukujärjestyksen sidonnaisuuksia
 • sekä opiskelija että ohjaaja voivat entistä vapaammin suunnitella ajankäyttöään
 • opiskelija voi tehdä varsinaista oppimistyötään silloin, kun se hänelle parhaiten sopii
 • ohjaajan ajankäyttö tulee perinteistä kontaktiopetusta joustavammaksi
 • henkilökohtainen opintojen ohjaus, ohjaaja "aina" käytettävissä
 • opiskelijoiden ja ohjaajan matkakustannukset jäävät pois, tai ainakin pienenevät merkittävästi. Aikaa ja rahaa säästyy, turvallisuus lisääntyy.
 • luokkatilojen puute ei estä kurssin toteuttamista
 • ryhmien pieni koko on monesti jonkun kurssin toteuttamisen esteenä, verkko-opiskelussa tämä haitta poistuu tai ainakin pienenee
  • kurssi voidaan järjestää jopa yhdelle henkilölle
 • verkko-opiskelu on erinomainen mahdollisuus erikoisryhmille, kuten liikuntaesteiset tai kuurot
 • verkko-opiskelu aktivoi opiskelijaa! edetäkseen opinnoissa opiskelijan on osallistuttava aktiivisesti, pelkkä läsnäolo luokassa ei enää riitä.
 • erillisiä oppikirjoja ei yleensä tarvita. merkittäviä kustannussäästöjä.
 • oppimateriaalin kopiointitarve vähenee tai loppuu. Luennot ovat aina verkossa saatavilla.
 • opiskeluaineisto on, tuottajasta riippuen, aina ajan tasalla.

OPINTOJEN OHJAUS

Verkko-opinnoissaan opiskelija voi edetä melko vapaasti omaan tahtiinsa ja työskennellä silloin, kun hänelle parhaiten sopii. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että hän olisi oppimistyössään yksin.

Opintojen ohjaajan tulee olla opiskelijan käytettävissä "aina" , tietenkin tiettyjen työaika- ja muiden rajoitusten puitteissa.

Ohjaajan keskeiset roolit ovat
 • opiskelijaryhmän johtaja ja suunnannäyttäjä
 • jokaisen opiskelijan henkilökohtainen ohjaaja ja avustaja
 • harjoitusten ja tehtävien arvioija
 • opintojen etenemisen seuraaja ja valvoja
Käytäntö on osoittanut, että verkko-opiskelussa ohjaustyö on selvästi henkilökohtaisempaa ja läheisempää, kuin perinteisessä luokkaopetuksessa. Johtuneeko siitä, että opiskelijan ei tarvitse tuntea "Olenko tyhmä, jos tällaista kysyn" -pelkoa?

Verkko-opiskelun ohjaamiseen ovat myös DidaNetin palvelut käytettävissä
 • etäopiskelussa
 • kontaktiopetuksena
 • edellisen yhdistelmänä


© Hannu Mattila, muokattu viimeksi 05.10.2008 - Sivujen ulkoasu Emilia Mattila - Valid HTML 4.01 Strict